Klant: M-Tech
Wat: Publicatie

Platform Bèta Techniek voert in opdracht van onder andere de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken landelijke beleidsprioritering uit op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Hierbij ligt de nadruk op bèta en techniek. Voor het Ministerie van OC&W gaf Platform Bèta Techniek vorm aan het M-Tech programma. Dit programma heeft twee jaar lang aantrekkelijk exact onderwijs dat aansluit bij de behoefte en belevingswereld van jongeren en een doorlopende leerlijn gestimuleerd.

Het einde van een project betekent niet het einde van een doel. Iedereen die betrokken is geweest bij M-Tech gaat op eigen wijze verder met de ontwikkelingen op het gebied van exact onderwijs. Om hen daarbij te ondersteunen maakte M-Tech de publicatie ‘Meer Bèta en Technologie op VMBO-TL’, gebaseerd op al het werk dat verzet is en alle lessen die geleerd zijn de afgelopen twee jaar. Taalbewerker maakte deel uit van het redactieteam en verzorgde een groot deel van de teksten.
School aan Zet arrow-right

arrow-left Ateliers Tilburg