Klant: Platform Bèta Techniek
Wat: communicatie project LOB en Technologie

Platform Bèta Techniek voert in opdracht van onder andere de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken landelijke beleidsprioritering uit op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Hierbij ligt de nadruk op bèta en techniek. Voor het Ministerie van OC&W geeft Platform Bèta Techniek vorm aan het programma LOB en Technologie. Dit programma is erop gericht leerlingen te helpen zich een goed beeld te vormen van wat technologie voor onze maatschappij betekent en welke rollen ze daarin kunnen bekleden. Met een realistischer en aantrekkelijker beeld van de sector zullen leerlingen sneller kiezen voor techniek.

Binnen het programma LOB en Technologie werden een Routekaart (poster) en online Toolbox ontwikkeld die schoolleiding, decanen en vakdocenten helpen het LOB programma binnen hun school te vernieuwen. Als taalbewerker werd ik betrokken bij de communicatie van het hele project en schreef ik onder andere de handleiding voor de poster, de uitnodiging voor de bijbehorende werkconferenties, de voice over voor de instructiefilm en de teksten voor de online toolbox.

 
Mest Magazine arrow-right

arrow-left Bibliotheek Nieuwe Stijl