Klant: School aan Zet, referentiescholen
Wat: Verslag bijeenkomst

Platform Bèta Techniek voert in opdracht van onder andere de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken landelijke beleidsprioritering uit op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Hierbij ligt de nadruk op bèta en techniek. Voor het Ministerie van OC&W gaf Platform Bèta Techniek vorm aan het programma ‘Referentiescholen’. In dit programma, onderdeel van ‘School aan Zet’, zetten scholen die een bijzondere ontwikkeling hebben doorgemaakt naar een lerende organisatie hun deuren open voor anderen, om zo hun ervaringen en kennis te kunnen delen.

In juni 2016 kwamen de referentiescholen bij elkaar om het programma af te sluiten en van elkaars ervaringen te leren. Taalbewerker schreef het verslag over deze bijeenkomst.

 
Mest Magazine arrow-right

arrow-left Mest Magazine