Klant: School aan Zet
Wat: Verslag bijeenkomst

Platform Bèta Techniek voert in opdracht van onder andere de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken landelijke beleidsprioritering uit op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Hierbij ligt de nadruk op bèta en techniek. Voor het Ministerie van OC&W gaf Platform Bèta Techniek vorm aan het programma ‘School aan Zet’. Dankzij dit programma zijn steeds meer scholen en besturen in Nederland zich aan het ontwikkelen naar professionele, lerende organisaties: onderwijsorganisaties die zichzelf continu willen verbeteren door van en met elkaar te leren en zo het onderwijs elke dag een beetje beter maken.

In juni 2016 kwam er een einde aan het programma. Op vier verschillende bijeenkomsten, verdeeld over het land en georganiseerd rondom het thema ‘blijf ontwikkelen’ kwamen de deelnemende scholen bij elkaar. Taalbewerker schreef het verslag waarin alle vier de bijeenkomsten werden uitgelicht en deze aan elkaar werden verbonden.
Mest Magazine arrow-right

arrow-left M-Tech